Länkar

Här finns en samling med länkar till spännande, roliga och användbara sidor. Beskrivningarna är sidornas egna.


 

Föreningen språkrådgivning och textvård

Språkrådgivning och textvård är en ideell yrkesförening för den som jobbar med eller studerar språk.


 

Språkrådet

Språkrådet är avdelningen för språkvård inom Institutet för språk och folkminnen. Språkrådet ansvarar för språkvården i Sverige och är Sveriges officiella organ för språkvård och språkpolitik.


 

Centrum för lättläst

För att en demokrati ska fungera måste nyheter, samhällsinformation och litteratur vara tillgängliga för alla. Därför arbetar Centrum för lättläst för alla medborgares rätt till böcker, nyheter och information utifrån var och ens förutsättningar.


 

Rikstermbanken

Rikstermbanken är Sveriges nationella termbank. Risktermbanken innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden.


 

Klarspråkstestet

Med hjälp av Klarspråkstestet kan du ta reda på hur begriplig en text är. Testet hjälper dig att se vad som ökar och vad som minskar begripligheten, och hur du kan bearbeta texten.


 

Språklag (2009:600)


 

FMV, verksamhetsområde Teknisk Information